Polityka prywatności.

Informacje ogólne i obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

TPM Engineers GmbH
Albrecht-Dürer- Straße 14, 91217 Hersbruck

Biuro Hamburg
Katharinenstraße 4, 20457 Hamburg

Reprezentowana przez Dyrektorów Zarządzających:
Carsten Hansen, Till Neupert, Rames Reese

Administrator danych decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, danych kontaktowych lub podobnych).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma. Pod następującym linkiem znajduje się lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili za pośrednictwem wymienionych w nadruku opcji kontaktowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa w Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej “https://” w przeglądarce i symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Pliki logów serwera

W plikach logów serwera dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Odwiedzana strona na naszej domenie
Data i czas żądania serwera
Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Zastosowany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego
Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Polityka Cookeis

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to “pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż sami je Państwo usuną. Takie pliki cookies pomagają nam rozpoznać Państwa, gdy powracają Państwo na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej mogą Państwo monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Wyłączenie cookies może spowodować ograniczoną funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez Państwa (np. koszyka na zakupy), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego i sprawnego pod względem technicznym świadczenia naszych usług. Jeżeli ustawiane są inne pliki cookie (np. do funkcji analitycznych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Google Web Fonts

Nasza strona wykorzystuje czcionki internetowe firmy Google. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dzięki zastosowaniu tych czcionek internetowych możliwe jest przedstawienie Państwu takiej prezentacji naszej strony internetowej, jakiej sobie życzymy, niezależnie od tego, jakie czcionki są dla Państwa dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek internetowych Google z serwera Google w USA i związane z tym przekazywanie Państwa danych do Google. Jest to Państwa adres IP oraz informacje o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i przekazie naszej strony internetowej.

Google jest certyfikowany w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych “Privacy Shield”. Niniejsza umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Szczegóły na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about, a dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z mein-datenschutzbeauftragter.de